Rychlé služby, kvalitní práce
  • Hlavní 51, 696 61 Vnorovy
  • sídlo firmy

Řízené podvrty, protlaky

Princip řízeného podvrtu je založen na provedení pilotního vrtu, u kterého dochází k vyplavování zeminy za pomoci bentonitové směsi s vodou a následné rozšíření vrtu a zatažení požadované PE chráničky.

Před zahájením prací musí být vytýčeny inženýrské sítě. Řízené vrty provádíme strojem pro horizontální řízené vrtání d18x22, který je vhodný pro řízené vrty do průměru až 450mm. Délka vrtu je závislá na složení zeminy a maximální délka je až 120m.

Tato technologie umožňuje přesné řízení protlaku díky snímací hlavici na startovací tyči. Přesné řízení směru vrtu umožňuje vyhýbat se známým i nečekaným překážkám pod povrchem a provádět směrové složité trasy a tím se vyhýbat různým inženýrským sítím (elektrické, plynové, vodovodní, optické, kanalizační…).

Jelikož snímací hlavice zobrazuje i úhel naklonění, využívá se i pro položení potrubí pro gravitační kanalizaci bez výkopu. Tato bezvýkopová technologie je velice uznávanou technologií pro pokládání inženýrských sítí bez nutnosti provedení výkopů.

Využití řízených podvrtů, protlaků:

»  Podvrt komunikací a chodníkůDSCN9232

»  Podvrt řek a potoků

»  Podvrt pod budovami

»  Bezvýkopová výstavba inženýrských sítí

»  Domovní přípojky inženýrských sítí


 

Cena řízeného podvrtu je závislá na místě realizace, průměru zatahované chráničky, délce podvrtu.